Tổ chức nghiên cứu Conference Board (Mỹ) công bố kết quả điều tra cho biết chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vào thực trạng và viễn cảnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới này ở thời điểm cuối tháng 5/08 chỉ còn 57,2 điểm, mức thấp nhất trong 16 năm qua.