Chính quyền của Tổng thống Barack Obama ngày 10/3 đã ký một bản ghi nhớ về việc hỗ trợ những sinh viên đã tốt nghiệp để họ có đủ khả năng thanh toán các khoản tiền đã vay của chính phủ.

My: Nha Trang ho tro sinh vien da tot nghiep tra no chinh phu - Anh 1

Nhiều người dân Mỹ vẫn còn nợ tiền chính phủ sau khi đã tốt nghiệp. (Nguồn: pri.org)

Theo bản ghi nhớ này, hơn 40 triệu người Mỹ nợ tiền nhà nước từ thời sinh viên, sẽ nhận được những nguồn hỗ trợ để trả những khoản nợ của họ.

Theo Nhà Trắng, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ lập một trang web mới để có thể giám sát tốt hơn và giải quyết những khiếu nại của những sinh viên đã tốt nghiệp về những người cho vay và các dịch vụ đại diện cho chính phủ nhận tiền trả nợ của sinh viên.

Trang web này đòi hỏi những dịch vụ trên phải thông tin rõ ràng hơn cho những người đi vay về những lựa chọn đối với việc thanh toán nợ của họ và thông báo cho họ cách thức thanh toán nợ hàng tháng và thay đổi kế hoạch thanh toán nợ.

Ngoài ra, chính quyền của ông Obama cũng đang xem xét thực hiện những thay đổi trong việc xử lý các khoản nợ trong thủ tục phá sản, điều này có nghĩa là những người được Nhà nước cho vay tiền thời sinh viên sẽ được tạo điều kiện dễ dàng hơn để thanh toán các khoản cho vay thông qua việc làm thủ tục phá sản.

Số liệu thống kê của Nhà Trắng cho thấy hiện tại Mỹ có hơn 70% người dân chưa trả được nợ cho Nhà nước mặc dù đã tốt nghiệp đại học, với số nợ trung bình 28.400 USD./.