VIT- Nhà trắng đang kêu gọi chính quyền Nga xem xét khả năng hủy bỏ quyết định cuối cùng trong việc thắt chặt các mối quan hệ trực tiếp với Abkhazia và Nam Ossetia, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Matthew Bryza nói.