Ngày 15/4, tại Hội nghị cấp cao ở thành phố Cartagena, Colombia, các nước Trung Mỹ cho rằng cuộc chiến chống ma túy theo phương cách hiện hành đã thất bại và cần phải có các chiến lược và chính sách mới để ngăn chặn bạo lực liên quan đến ma túy đang ngày càng tăng ở khu vực này.

Hội nghị đã nhất trí cho rằng việc sử dụng chính sách quân sự chống ma túy thời gian qua đã không đạt hiệu quả, do đó cần phải thay đổi ngay các chiến lược và chính sách chống ma túy hiện có.

Chính sách chống ma túy hiện hành chẳng những không giảm được số lượng ma túy bị bắt giữ, mà còn giúp các tổ chức buôn lậu ma túy có điều kiện thâm nhập vào các cơ quan nhà nước, nhất là một số bộ phận có mức độ tham nhũng cao.

Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng bạo lực liên quan đến ma túy và các tổ chức buôn lậu ma túy ở các nước Trung Mỹ đã đến mức báo động cao chưa từng có và đang ngày càng nghiêm trọng hơn do nạn tham nhũng, nghèo khổ và bất bình đẳng xã hội.

Hơn 70 ngàn thanh niên là thành viên các tổ chức buôn bán ma túy ở Trung Mỹ đã sử dụng khu vực này để sản xuất và vận chuyển ma túy tới Mỹ và châu Âu. Số vụ bạo lực liên quan đến ma túy đã làm chết trên 100.000 người tại các nước Honduras, El Salvador và Guatemala.

Riêng ở Mexico, chỉ trong quãng thời gian từ năm 2006 đến 2010 đã có hơn 35.000 người bị giết hại trong các vụ bạo lực liên quan đến ma túy.

Tại hội nghị trên, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước Trung Mỹ đã kêu gọi đa dạng hóa các phương pháp chống buôn bán ma túy, chức không chỉ tập trung vào các biện pháp trấn áp như hiện nay.

Các lựa chọn chính sách mới chống ma túy được đề xuất bao gồm quy định cụ thể việc bán, quảng cáo và tiêu thụ ma túy, các biện pháp triệt tiêu lợi nhuận của các tổ chức buôn bán ma túy.

Mỗi nước cần tìm ra các giải pháp riêng phù hợp với đặc thù của nước mình cho cuộc chiến lâu dài này, trong đó tính cả đến biện pháp phi hình sự hóa việc sử dụng ma túy cũng như tăng cường chính sách y tế và giáo dục trên cơ sở tôn trọng lối sống, dân chủ và pháp quyền./.

(TTXVN)