24H.COM.VN - Theo bản báo cáo Worldwide Quarterly PC Tracker mới đây của hãng nghiên cứu IDC, sự ảnh hưởng của thị trường PC Mỹ đối với thị trường toàn cầu đang giảm dần.