VIT - Quân đội Mỹ đang thành lập 4 khẩu đội ABM (chống tên lửa đạn đạo) đầu tiên. Tổ hợp thứ nhất sẽ sẵn sàng trực chiến trong hai năm tới, với vũ khí là tên lửa THAAD do nhà thầu Lockheed Martin phát triển.