Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa giải cứu thành công 45 trẻ mại dâm trong một chiến dịch trên quy mô cả nước, nhằm chống nạn mại dâm trẻ vị thành niên.