"Nếu không có gì thay đổi thì có thể năm nay Duyên sẽ lên xe hoa"