VIT - Phiên họp đầu tiên về đối thoại kinh tế hợp tác chiến lược hai nước Trung – Mỹ tại Washington đã được tổ chức trong hai ngày 27 – 28/7. Giới truyền thông Mỹ, Trung Quốc và thế giới đã khá quan tâm đến hợp tác chiến lược này. Dưới đây là sáu yêu cầu với Trung Quốc mà giới phân tích Mỹ tổng hợp được:

1 – Thông qua phiên họp, Mỹ muốn thông báo với Trung Quốc rằng, Trung Quốc không nên chỉ hy vọng vào kinh tế Mỹ, không nên chỉ trông chờ vào nhu cầu từ thị trường Mỹ để khôi phục kinh tế nước mình. 2 – Phương thức tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc nên đi từ nhu cầu ngoại địa và chuyển sang phương thức dựa vào nhu cầu nội địa để kích thích tăng trưởng. 3 - Nếu như Trung Quốc tăng cường nhu cầu nội địa và giảm bớt xuất khẩu, như vậy có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn cho người Mỹ. 4 – Mỹ cũng hy vọng Trung Quốc không nên có xu hướng chạy theo chủ nghĩa bảo hộ kinh tế. 5 – Mỹ sẽ tăng cường khiếu nại cho các doanh nghiệp Mỹ nếu họ chịu những đối đãi kỳ thị khi kinh doanh tại thị trường Trung Quốc. 6 – Mỹ cũng hy vọng Trung Quốc nên nới lỏng giới hạn nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ. Trước khi có phiên làm việc chính thức với các đối tác Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách Mỹ khẳng định rằng kinh tế toàn cầu với những dấu hiệu phục hồi, không nên chỉ dựa vào kinh tế Mỹ để ổn định. Hơn nữa, Mỹ cũng đặc biệt coi trọng tầm ảnh hưởng trong các hợp tác kinh tế chiến lược với phía Trung Quốc. Điều Chính phủ Mỹ quan tâm lúc này là tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ tăng giá, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm xuống, thị trường Mỹ sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm mới Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc lại nhận định sự phát triển của kinh tế Trung Quốc không chỉ phụ thuộc vào việc kích thích những nhu cầu tại thị trường nội địa mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó bao gồm cả nhân tố phục hồi của thị trường tiêu thụ Mỹ.