Các nhà chức trách Mỹ vừa tiến hành các thủ tục đóng cửa một ngân hàng nữa ở bang Oregon...