Ông R. Sơ (R. Scher), Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Nam Á, cho rằng cần xem xét tiến hành Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) thường xuyên hơn.

Phát biểu tại cơ quan nghiên cứu Quỹ di sản ở Oa-sinh-tơn, ông Rô-bớt Sơ nhấn mạnh ADMM+ đầu tiên, diễn ra ở Hà Nội hồi năm ngoái, “đã lấp đầy khoảng trống quan trọng” trong bối cảnh khu vực này cần tăng cường sự tiếp xúc về các vấn đề an ninh cũng như “thảo luận thẳng thắn về những vấn đề có thể bất đồng”. Ông Sơ nêu rõ: “Chúng ta cần tận dụng động lực có được sau hội nghị ADMM+ đầu tiên đầy thành công. Chúng ta cũng cần xem xét và cân nhắc liệu có nên tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng thường xuyên hơn so với cơ sở 3 năm một lần hay không”. Theo TTXVN