TT - Các thể chế quản lý tài chính của Mỹ đã không còn phù hợp, không duy trì được tính cạnh tranh trước những thay đổi mới của hệ thống tài chính toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson đã lý giải như vậy cho đề xuất thay đổi được ông đọc trong ngày 31-3 tại quốc hội.