Bộ ngoại giao Mỹ vừa có một tuyên bố khá bất ngờ, đó là Mỹ đang cân nhắc việc lập một văn phòng đại diện Ngoại giao tại Iran.