(Vitinfo) - Các nhà khoa học Mỹ vừa giải mã được bí ẩn về cậu bé bên trong quan tài bằng kim loại.