Sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ.

Lâm Vĩnh Thái