Người ta sinh ra, sống trên đời và hít thở. Còn họ - những người làm nghề lặn biển ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi - vì cuộc mưu sinh suốt ngày suốt đêm trầm mình dưới biển. Miếng ăn, cuộc sống, đói no gì của họ cũng nằm dưới đáy đại dương.