Trình bày báo cáo của Chính phủ đánh giá kinh tế xã hội của trước Quốc hội ngày 29.10 vừa qua, đề cập đến giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ thực hiện tăng cường kỷ luật tài chính, kiên quyết chống thất thu, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế. Đồng thời, thủ tướng hứa triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là hội họp, sử dụng xe công, đi công tác nước ngoài; thực hiện lộ trình phù hợp cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên, chi đầu tư và chi trả nợ.

Muon tiet kiem ngan sach phai chong tham nhung, lang phi - Anh 1

Ảnh minh họa (internet)

Thực tế thời gian qua cho thấy, Chính phủ đã có nhiều quyết tâm trong việc chi tiêu tiết kiệm, cân đối nguồn ngân sách như giảm hội họp, giảm đầu tư công, khoán xe công, sắp tới dự kiến sẽ khoán nhà công vụ, điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động và các tài sản khác….

Song song với những giải pháp của Chính phủ, thì nhiệm vụ quan trọng đó là phải đề ra các giải pháp để đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bởi vì, tham nhũng, lãng phí sẽ làm thất thoát, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đất nước.

Tình trạng sử dụng các nguồn vốn vay ODA thời gian qua để đầu tư một số công trình, dự án không phát huy hiệu quả, tham nhũng, lãng phí, thất thoát dẫn đến áp lực trả nợ ngày càng tăng. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng các cơ quan nhà nước đã và đang xây dựng trụ sở hành chính, nhiều trụ sở đang sử dụng tốt vẫn muốn xây mới; mua sắm tài sản công, xe công tràn lan chưa có biện pháp chấn chỉnh; vẫn còn tính trạng kê khai khống, rút ruột tiền ngân sách Nhà nước nhưng chưa có cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả, khi phát hiện thì hậu quả khó khắc phục.

Để nền kinh tế ổn định và phát triển cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, cần thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kệm, chống lãng phí; khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng kể cả tham nhũng vặt. Muốn vậy, cần phải đẩy mạnh điều tra, xử lý những vụ án án tham nhũng, xử lý trách nhiệm những cá nhân để xảy ra tham nhũng để làm gương, góp phần răn đe, ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

Mặt khác, giảm tình trạng đầu tư công không cần thiết, đẩy mạnh việc khoán chi thường xuyên trong bộ máy nhà nước, giảm hội họp; tăng cường, đẩy mạnh họp, giao ban trực tuyến; giảm những chuyến công tác nước ngoài, nhất là cán bộ, công chức cấp chính quyền địa phương; chấm dứt mua sắm xe công, chuyển sang hình thức khoán hoặc thuê xe, tiến tới loại bỏ quy định tiêu chuẩn mua sắm và trang bị xe công; chấm dứt tình trạng đầu tư ngân sách vào các công trình, dự án kém hiệu quả, lãng phí; đẩy mạnh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; công khai, minh bạch trong việc sử dụng ngân sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước của các cơ quan nhà nước; thực hiện hiệu quả chính sách tinh giảm biên chế bộ máy nhà nước, loại bỏ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Có như vậy, cùng với quyết tâm của Chính phủ và thực hiện đồng bộ các giải pháp nên trên thì tình trạng tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới sẽ được khác phục, giúp tiết kiệm chi tiêu công, ổn định tài chính ngân sách, góp phần phát triển kinh tế xã - hội của đất nước.

Minh Đức