Thứ Hai có lẽ là ngày các teen sinh sống và học tập tại các trường THPT tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) thích nhất.