Mỗi tay vợt lại có cách bày tỏ niềm vui sau mỗi điểm số.

Kiểu ăn mừng của Serena