Từ biểu cảm đáng yêu, phấn khích, cay cú... của nam ca sĩ đều trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các thánh ảnh chế.

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 1

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 2

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 3

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 4

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 5

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 6

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 7

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 8

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 9

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 10

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 11

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 12

Muon kieu bieu cam cua Son Tung trong anh che - Anh 13

Ảnh: Instagram Chế ảnh Sơn Tùng M-TP

Xem tiếp