SGTT - Tôi sinh sống tại nước ngoài và muốn gửi tiền về cho người thân tại Việt Nam. Vậy tôi có thể chuyển tiền về Việt Nam bằng ngoại tệ nào? Số tiền tối đa, tối thiểu tôi có thể chuyển về Việt Nam mỗi lần là bao nhiêu? Còn nếu trường hợp tôi muốn người nhà nhận tiền bằng VND thì áp dụng tỷ giá quy đổi nào?

(thanhnga_782@gmail.com) Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, giám đốc trung tâm thanh toán quốc tế — ngân hàng An Bình (ABBANK) trả lời: Bạn có thể chuyển tiền về Việt Nam bằng các loại ngoại tệ mạnh thông thường như đôla Mỹ (USD), euro (EUR), đôla Úc (AUD), đôla Singapore (SGD), bảng Anh (GBP), đôla Canađa (CAD), yen Nhật (JPY), đôla Hong Kong (HKD)… Mỗi quốc gia có một hạn mức chuyển tiền ra nước ngoài riêng. Số tiền tối đa mà bạn có thể chuyển phụ thuộc vào các quy định và luật trong dịch vụ ngân hàng của nước, bang hoặc vùng lãnh thổ và phụ thuộc vào chính sách và quy định của bản thân mỗi ngân hàng hoặc công ty chuyển tiền. Tuy nhiên, không có giới hạn số tiền mà người nhận có thể nhận tại ABBANK. Lưu ý là không có hạn mức tối thiểu đối với mỗi món tiền chuyển mà chỉ có mức phí tối thiểu cho mỗi lần chuyển. Với món tiền chuyển về bằng ngoại tệ mà người nhà bạn muốn nhận tiền bằng VND thì sẽ được áp dụng tỷ giá quy đổi công bố hàng ngày của ABBANK. Xin vui lòng truy cập website