Mười nhà kinh tế hàng đầu thế giới nhấn mạnh rằng Brexit có thể gây ra bất ổn lớn cho các hoạt động giao dịch trong tương lai giữa Anh với các nước châu Âu và với các thị trường quan trọng.