Các nhà khoa học ở Bỉ đề ra phương pháp diệt muỗi mới: kết hợp yếu tố gây căng thẳng với thuốc diệt muỗi truyền thống.