Bạc Liêu là tỉnh có nghề làm muối truyền thống nổi tiếng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vào thời kỳ "hoàng kim" diện tích làm muối của tỉnh lên đến hơn 5.000 ha, với hàng chục nghìn hộ diêm dân chuyên sống bằng nghề làm muối.