Tổng thống Barack Obama đã tổ chức lễ ân xá cho gà tây cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình tại Nhà Trắng.