Hanoinet - Đi qua đoạn thời gian mà các nhà làm phim "phục kích" để cho phim ra rạp - mùa phim Tết - giờ ngoái đầu nhìn lại, chợt thấy một tín hiệu mừng cho điện ảnh nội.