Nếu có ăn mừng ngày này thì chị em cũng đừng vui quá kẻo lại mất vui.

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 1

Mạnh mẽ lên nào cô gái!

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 2

Ngồi luôn ở đây nhậu có phải tiện hơn không?

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 3

Em sợ mất bàn ghế nên ở đây trông luôn cả đêm đấy.

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 4

Vui thế đủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào cô em.

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 5

Đường về nhà hôm nay sao mà xa quá vậy?

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 6

20 tháng 10 năm nay được nhiều "gấu" quá.

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 7

Muốn uống của chị hả? Cứ mơ đi cưng!

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 8

Hôm nay là ngày của chúng mình, vui hết "nấc" đi nào.

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 9

"Gấu" không đưa đi chơi thì ở nhà nhậu cùng tôi.

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 10

Nhanh lên nào, còn nhiều người chờ đằng sau này.

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 11

Đã dặn là vui thôi, chứ đừng vui quá!

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 12

Say đâu mà say, mệt quá tôi ngồi đây nghỉ thôi.

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 13

Cứ phải chuẩn bị sẵn cho chắc ăn các thím ạ.

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 14

Chắc là trong giấc mơ cô ấy đang vui lắm đây.

Mung 20/10, chi em nen 'vui thoi, dung vui qua' - Anh 15

Nhanh lên không mấy lão ấy biết mình nhậu nhẹt bây giờ.