Đó là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định mức thu và chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) của tổ chức xúc tiến thương mại và thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/9/2016.

Muc thu le phi doi voi thuong nhan nuoc ngoai thanh lap van phong dai dien tai Viet Nam - Anh 1

Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thu bằng Đồng Việt Nam.

Theo hướng dẫn mới tại Thông tư này, chế độ và mức thu lệ phí của tổ chức xúc tiến thương mại và thương nhân nước ngoài đã được quy định chung trong 01 Thông tư mà không tách rời thành 02 Thông tư như trước đây (Thông tư 133/2012/TT-BTC và Thông tư 187/2012/TT-BTC ).

Thông tư có quy định, mức thu lệ phí khi thương nhân, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập VPĐD tại Việt Nam như sau:

+ Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;

+ Cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn: 1.500.000 đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

Những quy định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

PV.