Ngày 5-3, Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ 3 (lần thứ 45 theo lịch sử giáo hội), đã bầu lại mục sư Thái Phước Trường làm Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) năm 2009-2013.