Rất nhiều ý kiến cho rằng một “cơn sốt” thứ ba đang lan tỏa mạnh, nếu thật vậy thì đợt sốt lần này không thể mang tính đương nhiên mà là một dấu hiệu “kém sức khỏe” của thị trường bất động sản tất nhiên hậu quả của nó sẽ khôn lường nếu không chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.