Từ ngày 1/9, mức phí mới cho dịch vụ nhắn tin chủ động qua SMS tại Vietcombank đã bao gồm 10% thuế GTGT là 8.800 đồng một tháng cho số điện thoại đăng ký (không giới hạn số lượng tin nhắn thông báo số dư tài khoản, chi tiêu thẻ tín dụng...).

Mức phí này được thu trực tiếp từ tài khoản thanh toán mặc định khách hàng đăng ký dịch vụ VCB - SMS B@nking vào đầu tháng kế tiếp. Khách hàng sau khi đăng ký dịch vụ VCB - SMS B@nking tại Vietcombank chỉ cần soạn tin nhắn duy nhất theo cú pháp vcb cd gửi đến đầu số 8170 để kích hoạt dịch vụ. Đối với những khách hàng đã đăng ký dịch vụ nhận tin nhắn chủ động trước ngày 1/9 theo mức phí cũ 15.000 đồng cho 20 tin nhắn nhưng chưa nhận đủ số lượng tin nhắn chủ động, Vietcombank vẫn duy trì gửi tin nhắn cho bạn mỗi khi có biến động tài khoản, chi tiêu thẻ tín dụng. Ngân hàng không thu phí cho đến khi khách hàng nhận đủ số lượng tin nhắn đã kích hoạt. (Nguồn: Vietcombank)