Nếu chạy quá tốc độ, tài xế bị phạt ít nhất là 800.000 đồng và nhiều nhất 6.000.000 đồng chưa kể nếu gây tai nạn hoặc chống đối thì hình thực nặng nề hơn. Vi phạm tốc độ, nồng độ cồn hay sai làn đường, phần đường, đỗ xe là những lỗi phố biến mà tài xế Việt hay mắc. Độc giả click vào từng mục để xem mức phạt các lỗi chi tiết.

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 1

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 2

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 3

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 4

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 5

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 6

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 7

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 8

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 9

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 10

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 11

Muc phat cac loi ma tai xe Viet mac nhieu nhat - Anh 12

Theo Vne