TTO - Tôi làm việc cho một công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản được 2 năm, vị trí kế toán trưởng (KTT). Mức lương hiện tại của tôi dưới 10 triệu đồng/tháng cộng thêm một tháng lương thứ 13, ngoài ra không có thưởng gì thêm vào dịp lễ tết.