Yêu như sương khói ngang qua. Muôn năm chỉ có ông bà thân sinh.

Sinh viên năm con Ngọ ;)

Mục đích đến Trái đất