Mức cho vay đối với HSSV là mức hỗ trợ cùng các nguồn thu nhập khác của gia đình để góp phần đáp ứng chi phí học tập, sinh hoạt của HSSV.

Muc cho vay tin dung doi voi hoc sinh, sinh vien - Anh 1

Hình minh họa.

Bạn Xuân Viễn (Lạng Sơn) hỏi: Giá tiêu dùng hàng năm đều tăng, tôi xin hỏi vậy mức cho vay tín dụng với học sinh, sinh viên (HSSV) năm tới có thay đổi không?

Ngân hàng Chính sách xã hội trả lời: Từ khi thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về Chương trình tín dụng đối với HSSV đến nay, Thủ tướng đã 5 lần thực hiện điều chỉnh mức cho vay.

Mức cho vay đối với HSSV là mức hỗ trợ cùng các nguồn thu nhập khác của gia đình để góp phần đáp ứng chi phí học tập, sinh hoạt của HSSV tại trường.

Khi chính sách học phí của Nhà nước có thay đổi và giá cả sinh hoạt có sự biến động, NHCSXH thống nhất với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức cho vay cho phù hợp.

Việc điều chỉnh mức cho vay phải dựa trên cơ sở Chính phủ cân đối được nguồn vốn cũng như khả năng cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước để xem xét cụ thể. Hiện nay, từ ngày 1/6/2016, mức vay đã được tăng lên là 1,25 triệu đồng/HSSV/tháng.

PV