Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết, mức chi cưỡng chế thi hành án dân sự được quy định cụ thể như thế nào? TRƯƠNG MINH HUỆ (Đồng Tháp)

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19-12-2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định như sau:

1. Chi cho các thành viên tham gia họp bàn cưỡng chế thi hành án, các thành viên họp định giá và định giá lại tài sản: chủ trì là 100 nghìn đồng; thành viên là 70 nghìn đồng.

2. Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế:

a) Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án: người chủ trì là 100 nghìn đồng/người/ngày; đối tượng khác là 70 nghìn đồng/người/ngày.

b) Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản và các đối tượng khác được huy động tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết: 70 nghìn đồng/người/ngày.

3. Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện thông báo cưỡng chế thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án; những người trực tiếp thực hiện quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ: chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát là 50 nghìn đồng/người/ngày; dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương và các đối tượng khác là 70 nghìn đồng/người/ngày.

4. Chi công tác phí cho các đối tượng đi xác minh điều kiện thi hành án: thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6-7-2010 của Bộ Tài chính.

5. Chi thuê phiên dịch: Phiên dịch tiếng dân tộc: tối đa 200% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính. Phiên dịch tiếng nước ngoài: thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về mức chi dịch thuật trong chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

6. Các chi phí: thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ cưỡng chế; chi phí phòng cháy, nổ; thuê địa điểm, phương tiện để tổ chức bán đấu giá; phí thẩm định giá; phí bán đấu giá; thuê trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản và các khoản chi khác có liên quan việc cưỡng chế thi hành án được thực hiện căn cứ theo hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định và được thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt.