Không phải ngẫu nhiên mà tháng Giêng – điểm khởi đầu của mùa xuân – lại được người Việt chọn để tổ chức một lễ hội thơ ca lớn nhất trong năm. Và cũng không phải ngẫu nhiên, mùa xuân luôn tạo cho các thi nhân những cảm hứng bất tận để viết lên những thi phẩm gây xao động nhiều người.

Mùa xuân – tự thân nó đã bao hàm những vẻ đẹp của sự tinh khiết, giao hòa và điều thiện. Bởi thế, những bài thơ về mùa xuân và tình yêu luôn tạo được những dư vị riêng, để mỗi khi ta đọc lại, đều thoáng thấy như có mình ở đó. Năm bài thơ của các nhà thơ Nguyễn Duy, Xuân Quỳnh, Trần Hòa Bình, Mai Văn Phấn, Nguyễn Trọng Tạo được Đại Đoàn Kết chọn ngẫu nhiên để đăng trong trang thơ tuần này là những nét phác họa tinh tế về mùa xuân và tình yêu, hi vọng sẽ gần với nhịp rung nơi trái tim bạn đọc.