Theo âm lịch, tháng giêng, tháng 2, 3 là mùa xuân; tháng 4, 5, 6 là mùa hạ; tháng 7, 8, 9 là mùa thu; tháng 10, 11, 12 là mùa đông, theo cách tính này thì ngày mồng 1 tháng giêng là ngày đầu của mùa xuân.