Mưa lớn khiến trực thăng không thể cất cánh và nhiệm vụ tháo nước ở hồ Đường Gia Sơn (Tangjiashan) tại khu vực động đất Tứ Xuyên, Trung Quốc, thêm cấp bách.