Sau 9 phiên giảm điểm liên tiếp với khối lượng giao dịch thấp, liệu đã đến lúc nhà đầu tư có thể mua vào? [ + ]