Phố cổ Hà Nội mỗi mùa thu dường như đều lãng mạn, thơ mộng hơn trong nắng vàng hanh hao, làm mê đắm lòng người.

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 1

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 2

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 3

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 4

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 5

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 6

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 7

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 8

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 9

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 10

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 11

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 12

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 13

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 14

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 15

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 16

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 17

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 18

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 19

Mua thu pho co Ha Noi dep den nao long - Anh 20