Chương trình rối nước do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam trình diễn đã thu hút nhiều khán giả nhất tại Liên hoan múa rối quốc tế vừa kết thúc tại Tôlôxa, Tây Ban Nha.