(HQ Online)- Ngày 3-6-2013, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất và tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về dự thảo lần 2 về Nghị định thanh toán bằng tiền mặt.

Ảnh minh họa, nguồn internet.

Theo đó, Danh mục tài sản bị cấm thanh toán bằng tiền mặt khi mua bán đối với cá nhân và tổ chức như ôtô, máy bay, tàu thủy, bất động sản, xe máy... trong dự thảo lần 1 không còn tồn tại trong bản Dự thảo Nghị định lần này.

Dự thảo cũng quy định, tổ chức, cá nhân không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chưa qua các Sở giao dịch chứng khoán.

Các tổ chức không thanh toán bằng tiền mặt với cá nhân trong những giao dịch mua bán chứng khoán chưa qua Sở giao dịch chứng khoán vượt hạn mức theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Đối với các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, Dự thảo quy định rõ không thanh toán bằng tiền mặt trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp. Đối với các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không được sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Dự thảo lần này thực hiện chủ trương giảm thanh toán bằng tiền mặt để tiết kiệm chi phí xã hội liên quan đến sử dụng tiền mặt; giảm thiểu rủi ro do thanh toán bằng tiền mặt; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn; góp phần cải thiện tính minh bạch trong các hoạt động kinh tế.

Văn Hải