Tôi đang định mua lại đất của người bị mất sổ đỏ. Bên bán đã làm thủ tục cần thiết để cấp lại sổ. Trong trường hợp này bên bán có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tôi không?...