Hỏi: Tôi muốn trồng vài mẫu chuối tiêu để thu hoạch vào dịp Tết nhưng giống chuối bây giờ hay bị bệnh thối cây nên tôi muốn mua giống cấy mô để trồng. Xin NNVN cho biết ưu điểm trồng giống chuối cấy mô và địa chỉ mua giống? sonkhiemkhanh@yahoo.com