Em muốn đặt mua 500 con gà H'Mông giống, mua ở đâu, nhận hàng thế nào?