Thành  phố đón tôi bằng một cơn mưa nửa đêm. Từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm giờ này coi như hết kẹt xe. Tôi men theo các "lô cốt" đào đường vào quận nhất. Đã sang ngày mới mà các quán nhậu vẫn còn nhiều Tây, nhiều ta.