Trước đó, ông Lê Văn Dĩnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của SBT đã bị phạt 42,5 triệu đồng cũng với lý do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch.

Mua chui 375.000 co phieu SBT, nguoi lien quan co dong noi bo bi phat - Anh 1

Ngày 13/10/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1106/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Theo đó, bà Ngọc bị phạt 42,5 triệu đồng do không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là người có liên quan với ông Nguyễn Quốc Việt - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, mã chứng khoán SBT, đã mua 375.000 cổ phiếu SBT vào ngày 19/08/2016 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.

Trước đó, ông Lê Văn Dĩnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của SBT đã bị phạt 42,5 triệu đồng cũng với lý do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch. Ngày 08/8/2016, ông Lê Văn Dĩnh đã thực hiện giao dịch mua 106.570 cổ phiếu SBT nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.