Các phường đã ngưng ngay việc chứng giấy mua bán xe nhưng nhiều công an quận vẫn tiếp tục giữ y yêu cầu cũ.