Thích đạp xe nhưng lại ghét đội nón bảo hiểm vì sợ hình ảnh kém long lanh? Hãy nghĩ đến mũ bảo hiểm dạng túi khí, theo các nhà nghiên cứu ở ĐH Stanford.